Ιστορικές Φωτογραφίες

Η ομάδα του Πολυβώτη τέλη δεκαετίας του 60

Η ομάδα του Πολυβώτη τέλη δεκαετίας του 60 – αρχή δεκαετίας του 70 με πρόεδρο τον Σταυριανό Μανώλη (Σεβδαλής)

Φωτο απο Τέλη Δεκαετίας του 60
Η ομάδα του Πολυβώτη τέλη δεκαετίας του 60
Φωτο απο Τέλη Δεκαετίας του 60
Η ομάδα του Πολυβώτη την δεκαετία του 80

Η ομάδα του Πολυβώτη αρχή δεκαετίας 2000

 

« 1 από 2 »